2019
July 4 (No Classes)
October 31 (No Evening Classes)
November 28-30 (No Classes)
December 23-January 3, 2020 (No Classes, Winter Camps will meet)
2020
July 4 (No Classes)
November 26-28 (No Classes)
December 21-January 1, 2021 (No Classes, Winter Camps will meet)